Wat moet er gebeuren

Informatie en communicatie tussen bewoners, bedrijven en gemeente verbeteren. In het toch al complexe proces om tot verplaatsing en/of sanering te komen, zullen gemeente en bedrijf open met elkaar dienen te communiceren en voldoende gebundelde informatie moeten verstrekken. Vanuit het toekomstperspectief dient met creativiteit een oplossing te worden gezocht. Het kunnen bieden van een passende hervestiginglocatie is voor een bedrijf daarbij essentieel. Het is voor de overheid, die de volksgezondheid en veiligheid van haar inwoners nauwlettend moet bewaken, van belang om oplossingen te zoeken voor de zich voordoende problematiek.

De ervaring leert dat sanering en/of verplaatsing geen eenvoudige opgave is en vraagt om maatwerk. Bij gemeenten blijkt een sanerings- of uitplaatsingsbeleid soms afwezig of heeft weinig prioriteit. Voorts blijkt het proces vaak moeizaam te verlopen door ruimtelijke, milieukundige en/of procedurele, maar ook financiŽle problemen. Daarnaast speelt capaciteit en/of onvoldoende kennis van de problematiek een rol.