Onderzoek

Uit onderzoek in de afgelopen jaren blijkt dat er in Noord-Brabant nog een belangrijk aantal grote en kleine bedrijven bij of tussen woningen zijn gevestigd en daar hinder veroorzaken. SMW heeft ook onderzocht hoe de milieuhinderlijke bedrijven in woongebieden naar aard en omvang er uitzien. Dat betekent dat bekend is wat de hinder voor de omwonenden inhoud. Hierdoor kan gerichter aandacht worden gevraagd van betrokkenen en aan oplossingen worden gewerkt. SMW doet ook onderzoek naar de oorzaken van het wel of niet lukken van sanerings- of verplaatsingsplannen. Daarbij kijkt ze vooral naar het waarom en de manier waarop met de problematiek is omgegaan. De resultaten en ervaringen stelt SMW aan bedrijven en gemeenten of bewoners beschikbaar.

Om de stichting een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te geven en te zorgen voor voldoende deskundigheid, is gekozen voor een breed samengesteld bestuur. Het provinciale bestuur van Noord-Brabant steunt de stichting in haar activiteiten.