Projecten

Bij verplaatsing van een milieuhinderlijk bedrijf uit de woonomgeving treden een groot aantal positieve effecten op. Naast het wegnemen van de hinder kan het vrijgekomen terrein opnieuw worden ingericht met functies die het woon- en leefklimaat versterken en een doelmatig en zuinig ruimtegebruik bevorderen. De nieuwbouw van een bedrijf vindt plaats met voor het bedrijf betere mogelijkheden die een ruimer perspectief bieden en vaak de werkgelegenheid bevorderen. Deze effecten leveren een maatschappelijk en economisch rendement op dat ver uitgaat boven de som der delen.

Klik op een van de projecten in het menu om meer te lezen over reeds gerealiseerde projecten.