Wat is de rol van SMW?

Te weinig aandacht aan de uitvoering van sanering en/of verplaatsing brengt de gezondheid en veiligheid van bewoners nabij een milieuhinderlijk bedrijf in gevaar. Dit gevaar is groter naarmate omwonenden het niet onderkennen, of om bepaalde sociale of economische redenen aanvaarden.

Zien omwonenden de gevaren dan is het vertrouwen in de overheid en het bedrijf in het geding. Omwonenden trachten via media en bezwarenprocedures sanering of eventuele sluiting van het bedrijf te realiseren met alle soorten gevolgen voor het bedrijf en de overheid.

SMW treedt op als derde partij, om het proces tussen omwonenden en bedrijven te begeleiden.

terug