Milieuhinder bij wonen en werken

“De praktijk wijst uit dat SMW bij de verplaatsing van hinderlijke bedrijven een goede rol kan spelen als onafhankelijke begeleider zelfs als de onderhandelingen muurvast zitten.”

Wanneer bedrijven in of nabij woongebieden zijn gevestigd en geluidsoverlast of stank, dan wel stof of onveiligheid, veroorzaken gaat wonen en werken niet samen. De hinder is schadelijk voor de gezondheid en veiligheid van bewoners en staat de leefbaarheid en een duurzame ontwikkeling van het wonen in de weg. Voor de bedrijven is het niet gunstig om in een omgeving gevestigd te zijn waar zij voortdurend protest ontmoeten, klachten ontvangen en bezwaren aangeboden krijgen. Voor een duurzame ontwikkeling in zulke gebieden is, om verval en achteruitgang op fysiek en sociaal gebied te voorkomen en gezondheid en veiligheid van bewoners te bevorderen, een duidelijk beleid vanuit de overheid, van groot belang.